Biwo nasyonal RAVIDEP la ki se signatè akò 11 septanm lan mande pou gouvènman an monte yon KEP tou nèf avan 7 fevriye 2022, e bay pèp la bon jan sekirite ak eleksyon poul chwazi moun li vle dirijel demokratikman.