KOWÒDONATÈ NASYONAL RAVIDEP LA ANKOURAJE PM ARIEL HENRY JWENN YON PIBON ANTANT AK 3 ÒGANIZASYON SEKTÈ PEYIZAN LI TE EKRI SOU KOZE KEP A.

             dimanch 13 fevriye 2022.Kowòdonatè nasyonal RAVIDEP la kifè pati de sinyatè akò 11 Septanm 2021 an, egzije yon rankont prese prese ant Premye minis Dr Ariel Henry ak twa (3) òganizasyon sa yo kite deja voye non moun ki pou reprezante yo pou Konsèy elektoral Pwovizwa a (KEP) avèk ANC.
Men sanble gen anpil manèv ki vize fè lòt chwa ofisyèl san pran an konsiderasyon lèt responsiv ke KOZEPÈP, RENAPA OCODER te ekri Primati ak ANC poute sou mèt twa (3) non reprezantan sektè peyizan.konseye PM nan rankontre twa (3) òganizasyon sa yo ki otorize pou bay reprezantan yo swivan lèt Primati te ekri yo a. Rankont sa a dwe abouti a yon chwa inik k'ap rann sektè peyizan byen Repreante nan Nouvo KEP a.

Nan sans sa a, nou


Si PM Ariel HENRY ta chwazi nome lòt moun ki pa gen anyen pou wè avèk reprezantan twa (3) Òganizasyon sa yo ap gen gwo denonsiyasyon paske tout bagay dwe fèt nan senserite avèk onètete paske li lè litan pou nou respekte mo nou etan ke Otorite.