SAMDI 5  FVRIYE 2022RAVIDEP ankouraje premye minis Hariel Henry envite tout fòs viv nasyon an ak diferan sektè nan kad yon gwo chita pale.Men fòk premye minis lan pa antre nan lojik fè tan pase pou evite ke twòp akò vin pran nesans mete sou kantite ki deja la yo. Nan gwo chita pale saa fòk omwen gen yon reprezantan sitou signatè akò 11 septanm yo ak yon delegasyon tout lòt akò yo tankou akò Montana.CESOC.Akò lari a,Akò solèy leve.Louisiane,pen etc. Chita pale saa dwe fran e sensè.li dwe abouti ak bon jan antant kap mennen nou nan yon bòn gouvènans ak stabilite pou sekirite a retounen epi poun demare ak prosesis elektoral la. RAVIDEP kwè ke fòk peyi a respiré.fòk popilasyon an rale yon souf.Pou sa fèt fòk nou antann nou byen.Fòn mete n dakò ke vid enstitisyonel yo paka rete mize ankò.Fòk nou chita sou tout divèjans yo pouke ansanm nou rive konprann ke eleksyon se sèl mwayen kap retire nou nan briganday politik nou ye laa. Se enstabilite politik la ki anjandre ensekirite a.Se eleksyon ki pat fèt atan yo.Se nan refize chita pale youn ak lòt ki mete n kote n rive laa.Se pousa nou nan gran ekip RAVIDEP la nou mande ak premye minis la poun lanse chita pale saa tou suit aprè 7 fevriye pouke yon fwa pou tout nou redemare sou yon bòn vwa kap mennen nou nan eleksyon nan fen ane 2022 an.